دستگاه پلیسه گیری

دستگاه پلیسه گیری

دستگاه پلیسه گیری دستگاه پلیسه گیری،پرداخت کاری بشکه ای یکی از رایج ترین تکنیک های پرداخت کاری انبوه است، که از آن به منظور بهبود زبری سطح، پلیسه گیری، گرد ، کردن گوشه ها و افزایش خواص مکانیکی بر روی قطعات اعم فلز و غیر فلز استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی میزان …

دستگاه پلیسه گیری Read More »