واکس پولیش و پرداخت

واکس پولیش و پرداخت

واکس پولیش و پرداخت واکس پولیش و پرداخت در واقع همان خمیر جامد برای براقی میباشد. در واقع واکس های موجود در بازار برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند.که در زیر به آن ها اشاره خواهیم داشت. با توجه به پرداختکاری که در فلزات مورد استفاده قرار میگیرد: واکسهای پولیش زیر کار ، واکسهای پولیش …

واکس پولیش و پرداخت Read More »