واشر پولک دستگاه پرداختکاری

واشر پولک دستگاه پرداختکاری واشر پولک دستگاه پرداختکاری در واقع همان نگه دارنده ی کنار لوازم پرداختکاری اعم از گیلانس فرچه کنفی فرچه سیمی نمد پرداختکاری و حتی زیر نواری میباشد که به عنوان محکم کننده یا هلدر عمل میکند که در اصطلاح به آن واشر پولکی و یا آلومینیومی گفته میشود. به طور کلی …

واشر پولک دستگاه پرداختکاری Read More »